dilluns, 6 d’octubre de 2008

Els elements del motocultor

El motocultor Marazzini MEPPY-4,5 CV funciona amb un motor Honda GC 135 de 4 temps i 4,5 CV. Aquest motocultor el vàrem comprar a un preu de 390 €. Munta 4 rotors de 26 centímetres de diàmetre i 40 centímetres d'amplada total. El pes de la màquina buida és de 27,5 Kg. Aquí veiem el nostre motocultor treballant.

Al llarg d'un mes hem gastat 9 litres de benzina (10,74 €) i un litre d'oli Meroil Olikron (8,5 €).

Situació del filtre de l'aire i la bugia.

Els dos elements de control són l'accelerador i l'embragatge.

La palanca de l'accelerador té tres posicions, marxa lenta, llaurar i aturar el motor.

Davant de la màquina hi ha la roda de transport que disposa de dues posicions, la de transport i la de llaurar.

Palanques de control situades als manillars.

Tres mecànics per una sola màquina.