dimarts, 17 de febrer de 2009

Sembrem les patates

Aquesta setmana hem comprat 5,4 Kg de patates de sembra amb un preu total de 3,70 €. Les patates són de la varietat "Desiree", també anomenada "Del riñón"·

Aquesta setmana també hem recollit els enciams (Uns 30) i algunes escaroles.

Per llaurar l'espai a on hem sembrat les patates hem preparat primer el motocultor, netejant-li el carburador i la bugia.