dimecres, 9 de gener de 2008

Compostador

Per fer compost, fins ara, disposàvem d'un petit compostador de plàstic d'uns 100 litres. Amb això no hi havia prou per poder compostar l'herba que treiem de l'hort i de la resta del pati.

Per aquesta raò hem construit un compostador soterrat. Hem fet un forat prou gran a un racó de l'hort. Les seves mides són, a prop d'un metre d'amplada, un metre de profunditat i uns dos metres de llargada amb una rampa d'entrada a dins, per poder carregar el material compostat.

A partir del mes de març comencem a compostar també les restes orgàniques del menjador escolar. Només es farà els dilluns, dimarts i dijous que és quan es queden més alumnes al menjador (Uns 20 alumnes).