divendres, 15 de febrer de 2008

La caseta de les eines

Aquest curs ens han construït una caseta de planxa de ferro per tal de guardar les eines i els estris de l'hort. Ara ja no hem de perdre temps anant a buscar-los a l'altra banda de l'institut.

A més a dins disposem d'una pressa d'aigua per regar. La pena és que aquest curs amb les restriccions que hi ha per la sequera no podrem regar amb aigua de l'aixeta.

Algunes de les eines.