dijous, 15 de maig de 2008

Jardinitis

"Si vols ser feliç unes hores, canta una cançó, si vols ser feliç uns mesos busca't una parella, i si vols ser feliç per tota la vida cuida un HORT" (proverbi XINÈS)

Amb la TAULA DE L'HORT us proposem una manera senzilla i agradable de conrear les vostres pròpies hortalisses.

L’Agenda 21 contempla la instal.lació d’horts a les escoles

Un hort és un espai natural de trobada, treball, experimentació i creació. La realització d’horts als centres escolars mitjançant la transformació d’una part dels patis, o la instal.lació de la TAULA DE L’HORT, jardineres, testos o contenidors dissenyats especialment per a plantar productes d’horta, permet als nens i nenes apropar-se a una part de la natura que té a veure, a més, amb la seva alimentació i qualitat de vida.

Es tracta de projectes a cavall de diversos àmbits com els de l’educació ambiental, l’educació del consumidor, l’educació per a la salut, la formació en ciències naturals, l’aplicació de tecnologies agrícoles, etc.

La participació activa dels infants, la comunitat educativa (professors, monitors, etc.) i, en alguns casos, fins i tot de les famílies, en l’adequació dels jardins i el manteniment de les plantes fomenta també el treball cooperatiu, la planificació compartida i la comprensió dels impactes ambientals que una activitat agrícola insostenible té sobre els sistemes naturals.

El programa de cultiu d’un hort s’adapta habitualment a cada cicle formatiu, en funció de les matèries i valors desenvolupats a cada nivell, i proposa activitats relacionades amb l’estudi i condicionament del sòl, la tria de les llavors, l’observació del cicle vital de cada planta, la instal.lació de sistemes de reg eficients, el compostatge dels residus orgànics, la classificació de les espècies, els insectes i paràsits de cada planta, els ocells que s’alimenten de les llavors, l’estudi de les hores de sol i de vent, etc.

La realització d’horts permet també introduir altres temes com la sequera, la fam, l’erosió del sòl, la conservació de la biodiversitat o la cuina dels productes de l’hort, entre d’altres.

L’hora del pati és un moment de joc i de trobada per als nens. La introducció de millores en els patis per a gaudir d’un espai natural permet desenvolupar estratègies de joc més creatives i enriquidores que les que es porten a terme en patis convencionals de ciment.

Als estudis duts a terme als centres pioners, s’ha constatat la necessitat d’incorporar la natura (terra, sorra, aigua, bassals, branques i troncs, pedres, arbres, flors, amagatalls, rampes, etc.) com a elements afavoridors del joc i imprescindibles per a la formació dels infants. En aquest sentit, la instal.lació de jocs infantils, menjadores per a ocells, caixes nius o conilleres i gàbies per a animals domèstics són algunes idees a tenir en compte.

Els centres educatius són uns grans consumidors d’aigua, ja que l’elevat nombre de persones que hi conviu diàriament durant moltes hores, i la quantitat de punts de consum que hi ha (wàters, rentamans, dutxes, cuines, laboratoris, etc.) comporta una gran demanda.

L’estudi i valoració d’aquestes dades permet extreure conclusions, debatre, reflexionar i elaborar propostes de millora (individuals i col.lectives) per a reduir el consum global: aprofitament de l’aigua pluvial, reutilització d’aigües usades, intervenir sobre el reg de la vegetació, o introduir sistemes de reducció del consum als wàters i les aixetes, entre d’altres.

Aquestes actuacions també tenen com a objectiu prioritari, al marge d’aprofundir en el coneixement del cicle de l’aigua del centre i disminuir-ne el consum, modificar els hàbits dels nens i nenes amb relació a l’ús dels recursos hídrics (tant pel que fa a l’estalvi com a la prevenció de la contaminació).