dimarts, 3 de març de 2009

Cucs vermells de compostatge

A l'empresa Compostadores li hem comprat un lot de cucs vermells de Califòrnia (Eisenia foetida) per posar-los al compostador. A uns dos kilograms d'humus hi ha un munt d'ous i d'exemplars joves i adults.

Aquet lot amb el transport té un preu de 43 €. El material l'empresa de Castelldefels el serveix en 24 hores a dins d'una caixa de porexpan que preserva els cucs de la llum i els canvis de temperatures.