dimarts, 14 de desembre de 2010

Plantada d'arbres i arbustos (I)

Aquí podem veure algunes de les plantes amb els seus contenidors originals, tal com ens les van proporcionar.

Aquí el jardiner de Barberà Promoció es troba en plena activitat amb un grup d'alumnes.

Un petit arbust que gairebé no es veu entre les pedres i la fullaraca.

La feina de prop.

L'arboç aquest curs té moltes flors. Ja fa gairebé 8 anys que hi és plantat.

Altres petits arbustos.

Aquestes varetes, que gairebé no es veuen, són de saüc.

I, per acabar, més arbustos.