dimarts, 14 de desembre de 2010

Plantada d'arbres i arbustos (II)

Moltes de les plantes que hem plantat aquesta tardor són arbustos, com aquests que es veuen a continuació.

El que es veu a continuació és una noguera.

Aquest altre petit arbre amb aspecte de conífera és un Larix Deciclua.

Aquesta és la petita olivera que varem plantar el curs passat i que ens havia portat el Jaume Casasola.

A continuació es pot veure un detall de les branques del Larix.

Aquest és un dels tres petits til·lers, que com necessiten molta aigua, hem posat a prop de la boca que canalitza tot l'aigua de pluja del pati.

Aquest és el segon til·ler.

I aquest el tercer, que es troba a prop de la boca de desguàs.

A la banda del parking, a prop de la porta que comunica amb el pati, hem posat un freixe.